Perfekt väder för en utflykt, idag var målet Östergarnslandet på öns östra kust. Första stopp var Torsburgen, en mäktig fornborg väl värd ett besök vare sig man är intresserad av historia eller inte. Det är så vacker natur och en magisk stämning, man kan känna närvaron av de som levde här för 2000 år sedan. Det var också här som den stora skogsbranden 1992 startade. 

Ardre lucka, en av ingångarna till borgen. Bilden är tagen från insidan av muren. Borgen byggdes på ett berg eller klint som man säger här på Gotland. På ena sidan är det höga stup som var ointagliga för anfallande fiender. Berget sluttar mot andra sidan där den här porten finns. Här byggdes en lång mur av sten som man tror kröntes av en palissad. Hela denna mur är kallmurad det vill säga att stenarna lagts utan murbruk. Man tror att borgens främsta användning var som skydd för befolkningen runt omkring i orostider. Man samlades då där och levde och bodde under perioder på borgen.

 Ingången från utsidan, själva porten syns inte på bilden men den är till vänster om skyltarna. 

Parti av den mäktiga muren, här ser man vilket enormt arbete människorna som levde här utförde. Det pågick under många generationer och byggdes inte över en natt om man säger så. Jag var här flera gånger innan skogsbranden härjade och landskapet förändrades fullständigt i och med den. Innan såg man inte berget förrän man var ända framme, nu ser man det på långt håll. All skog utom enstaka träd brann upp så idag är det en enorm öppen yta på den sidan om borgen. Imorgon blir det fler bilder men då från en annan vacker plats. Nattinatti.